Huskeregler for å konstruere hus

Et byggeprosjekt består av mange byggefaser. Når man skal konstruere hus bør man innhente ekspertise utenfra. Men det er også mange ting man kan gjøre selv. Til sammen skal det bygge grunnlaget for huset, noe man både får gråe hår av og en masse glede av. Det er mange steg før man setter spaden i jorda, og her er noen av det viktigste kontrollpunktene før man setter i gang.

Design av hus

Når man skal bygge hus må man tegne en skisse av huset. Det kan være vanskelig å få til selv, men det fins mange hjelpemidler på nett, slik som SketchUp og Home Designer.

Man henter som regel inn en arkitekt til å gjøre dette, da de kan se hele prosjektet i en større sammenheng. Det er lurt å sette av penger til en slik tjeneste, da resultatet kan bli bedre og ikke minst søknaden kan bli godkjent.

Har jeg lov å bygge?

Er det et nytt bygg man skal bygge må man alltid søke om tillatelse. Det er mange hensyn å ta, slik som naboer, utsyn, kommunale reguleringer også videre. Man kan ikke påbegynne bygging før en søknad er innvilget.

Skal man bygge på et eksisterende hus, er det ikke alltid man må søke om tillatelse. Man skal alltid gi nabovarsel før byggingen starter. Noen regler for å bygge på er konstruksjons-endring, grunnmur og bygging nær vei.

Er det mulig å bygge?

Det er som regel alltid mulig å bygge nesten hvor som helst, men man bør tenke på ting som beliggenhet og utvikling. Ligger tomta i skred -eller flom-områder ville vi anbefalt andre steder, selv om det kan være vanskelig å godta om man har arvet en tomt.

Har vi råd til å bygge?

Skal man bygge et helt nytt hus er det mange utgifter man ikke tenker på. Som regel kommer anbud uten kostnader til spiker og byggematerialer, så dette må man ta høyde for. Bygger man miljøvennlig kan man få en rekke stønader gjennom kommunen og gjennom private engasjement. Enova kan gi ekstra støtte til oppgradering til solceller og vannbåren varme.

Innhenting av anbud

Man bør vurdere en rekke forskjellige anbud før man slår til. Hvordan legger de opp regnestykket kan være avgjørende for din interesse, og derfor må man ikke bare se på sluttsummen. Entreprenører og snekkerfirma legger ved ulike tall, og ofte ser man at det kommer ekstrakostnader til dersom man ikke har blitt hundre prosent enige på forhånd. Det kan være vanskelig, fordi man ikke kjenner til alle prosessene i et byggeprosjekt, eller at det oppstår forsinkelser av ulike årsaker.

Dette kan spesifiseres i anbud, så derfor må man være konkret i sine ønsker og gå gjennom hele anbudet før man bestemmer seg.

Avklare totalpris

Som vi har nevnt er ikke alle priser lagt inn i anbud. Derfor kan noen tilbud virke bedre enn andre, men hva følger egentlig med i beregningene? Sjekk om hvilke rykte firmaet har, og om de følger reglement for kvalitet og sikkerhet. Det kan ofte bli ubehagelig om prisen plutselig blir 50% dyrere, så derfor bør man unngå misforståelser.

En huskeregel er å legge et påslag for å kunne bygge huset. Ofte ligger påslaget på mellom 20 -50 %. Dermed koster et hus til 2 millioner i anbudet ofte mellom 400 000 -1 000 000 kroner mer.

Ta disse betraktningene til etterfølge når du skal bygge hus. Først når alt dette er i orden kan man sette spaden i jorda.